سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

پاسو(سمت القدم)
Nadir

نقطه ای روی کره سماوی که دقیقا" در زیر پای رصد کننده قراردارد یعنی ارتفاع آن ۹۰ـدرجه است.

نقطه مقابل آن سرسو نام دارد.

 

۷۶۵۸۵۹۸   پیاده سازی : کافه نورون