سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

انحنای میدان
Field curvature

دردر در سیستمهای نوری وقتی همه ابیراهیهایی که تا به حال ذکر شده اند بر طرف شوند ، واضحترین تصویر بجای اینکه روی یک صفحه مسطح متمرکز شوند روی یک سطح انحناء دار که صفحه پتزوال نیز نامیده می شود تشکیل می شود .

 

 

دو ابیراهی آستیگماتیسم و انحنای میدان را باید در ترکیب با هم بررسی کرد چرا که تصحیح یکی موجب افزایش دیگری می شود . اگر در سیستمی ابیراهی  آستیگماتیسم را برطرف کنیم خطوط  T  و  S  بر هم منطبق می شوند ولی بدلیل انحنای میدان ، تصویر روی یک سطح انحناءدار تشکیل می شود .

 

 اگر فرض کنیم بخواهیم از این سیستم در عکاسی استفاده کنیم سه حالت پیش می آید .

 

 اگر صفحه فیلم را  در موقعیت  A  قرار بدهیم فقط در مرکز میدان دید تصویری واضح بدست می آید و در بقیه نواحی تصویر مات خواهد بود . اگر صفحه فیلم را  در موقعیت     B قرار بدهیم فقط در نواحی کناری واضح است و اگر  صفحه فیلم را  در موقعیت   C  قرار بدهیم فقط درنواحی میانی میدان واضح خواهد بود . برای اینکه در تمام میدان دید تصویر واضح باشد صفحات فیلم را روی یک سطح انحناء دار مطابق با انحناء میدان قرار می دهند .

بطور کلی اگر در سیستمی توان و ضریب شکست عدسیها ثابت بماند با تغییر انحناء عدسیها و فاصله بین شان و تغییر اندازه و مکان دهانه بند ها ، انحناء میدان ثابت ولی شکل خطوط  T  و  S  تغییر می کند . در شکل زیر سه حالت مختلف نمایش داده شده است .

 

 جالب است بدانید که همواره نسبت  PT  به   PS   بصورت 3 به 1 است  یعنی همواره  PT   سه برابر  PS  است .

در یک عدسی ساده با استفاده از دهانه بند می توان انحناء میدان را کاهش داد .

 

در آدرس زیر اطلاعات مفیدی درباره انحنای میدان وجود دارد:

http://www.telescope-optics.net/curvature.htm

 

۷۷۱۰۹۵۳   پیاده سازی : کافه نورون