سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کهکشانهای مارکاریان
Markarian galaxies

رده ای از کهکشانها که شدت طیف در ناحیه آبی یا ماورابنفش نزدیک آنها از حالت عادی بیشتر است.این کهکشانها توسط ستاره شناسی به نام مارکاریان از رصدخانه بویوراخان بکمک تلسکوپ شناسایی شده اند.فهرستی که او در سال 1970 منتشر کرد شامل حدود 1500 جسم بود که درحال حاضر آشکار شده که  ده درصد آنها از نوع سیفرت 2 درصد کوازار و2درصد هم ستاره  هستند.دسته بزرگی از این کهکشانها دارای فعالیت قوی در تولید ستاره ای هستند مانند کهکشانهای کوتوله ای که همچنان به تولید ستاره می پردازند وسایر کهکشانهای تولید کننده ستاره.

 

۷۷۱۳۱۷۵   پیاده سازی : کافه نورون