سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر RV ثوری
RV Tauri variable stars

ستاره هایی متغییر تپشی از نوع ابرغول با رنگ های زرد تا قرمز، از رده های طیفی F  تا K   وگاهی M با طول دوره 30 تا 150 روزه. دامنه تغییرات قدر تا 4 قدر.دارای دو زیر گروه RVA  (ستارگانی با قدر متوسطی که دربیشتر دوره ها معمولا"ثابت است مانند ستاره AC  جاثی) وزیر گروه RVB  (ستارگانی با قدر متوسط متغییر ودوره بین 30 تا 10 روزه )می باشد.این ستاره ها با نماد RV  شناخته می شوند.

ستاره نمونه این گروه ستاره RV در صورت فلکی ثور است.

 

۷۷۱۲۱۳۲   پیاده سازی : کافه نورون