سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نواختر سیمبیوتیک
ستاره های متغییر RR تلسکوپی RR Telescopii variables, Symbiotic novae

نوعی ستاره سیمبیوتیک که دارای انفجارهای مقطعی مانند نواخترها بوده اما شیب دامنه تغییرات نوری آنها کمتر است.(بهمین دلیل نواخترکند نامیده می شوند). امکان دارد این گروه هم جنس ستاره های گونه میرا با دوره تناوب طولانی  ودامنه تغییرات نوری بین1 تا 2 قدر باشند. ستاره همدم  معمولا"از نوع غول یا ابر غول است(برخلاف نواخترهای حقیقی که ستاره ای از رشته اصلی یا اندکی متحول شده است)یک  انتقال جرم دائمی نیز بین دو مولفه وجود دارد. ستاره RR  تلسکوپی  در صورت فلکی تلسکوپ سر دسته این گروه می باشد بنابراین این گروه با نام ستاره های متغییر RR  تلسکوپی هم شناخته می شود.

 

۷۶۶۱۷۷۱   پیاده سازی : کافه نورون