سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

دوره هلالی
Synodic period

مدت زمانی که دوره اشکال هلالی یک جسم سماوی(ماه ، سیاره تیر ، سیاره زهره) با توجه به چرخشش دور زمین یا خورشید تکرار می شود.دوره هلالی ماه ۵/۲۹ روز  دوره هلالی تیر۸۷/۱۱۵ روز و دوره زهره ۵۸۴ روزه است.برای نمونه اگر امروز سیاره زهره در بیشترین کشیدگی شرقی باشد( که در زمان غروب خورشید مشاهده می شود)بعد از مدتی چرخش بدور خورشید وطی نمودن دوره های هلالی دقیقا ۵۸۴ روز دیگر در همین حالت یعنی در حالت بیشترین کشیدگی شرقی خواهد بود.

گفتنی است دوره شکلهای هلالی ماه با نامهای بدر ،تربیع ،هلال نازک(محاق) و حالات مابین شناخته می شود.

 

 

۷۷۰۷۱۷۸   پیاده سازی : کافه نورون