سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره دوتایی اخترسنجی
Astrometric binary

ستاره ای دوتایی که وجود ستاره همدم ناپیدا یا غیرقابل تشخیص با توجه به حرکات نسبی (بی نظمی معمولا"موج دار)ستاره اصلی آشکار می شود.حتی درستاره های دوتایی عادی می توان وجود همدم سوم را به همین روش پیش بینی کرد.

بعضی از ستاره های دوتایی اخترسنجی را می توان با روش تداخل سنجی Speckle کشف کرد.این همدمهای ناپیدا می توانند کوتوله های قرمز کم فروغ، کوتوله قهوه ای  یا حتی سیاره فراخورشیدی باشند.

ستاره همدم ستاره شعرای یمانی یعنی شعرای B با همین روش یافت شده است.

 

۷۷۰۷۰۸۴   پیاده سازی : کافه نورون