سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

پرتو ماوراء بنفش دور
Extreme ultraviolet(EUV)

پرتو ماورائ بنفش دور قسمتی از طیف الکترومغناطیسی است که طول موج آن بین 121 تا 10 نانومتر است.طیف سنجی فوتوالکترونی،تصویر برداری خورشیدی ولیتوگرافی بیشتر با این طیف از پرتوها سروکار دارند.

این پرتوها بطور طبیعی در تاج خورشید ، لکه های خورشیدی و حفره های تاجی وبطور مصنوعی توسط چشمه های پلاسمایی تولید می شوند.این پرتوها در میان کل پرتوها دارای بیشترین توان جذب بوده وبرای انتقالشان به خلائی بسیار خوب احتیاج است.این پرتوها توسط الکترونهایی که اطراف یونهای باردار با چندین بار مثبت می چرخند تولید می شوند.این یونها در محیط پلاسمای  داغ وچگال وجود دارند.

 

برای مشاهده آخرین تصویر ماورابنفش دور خورشید اینجا را کلیک نمایید. 

واژه مرتبط: پرتو ماوراء بنفش

 

۷۶۶۱۱۳۷   پیاده سازی : کافه نورون