سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ذره آلفا
Alpha Particle

هسته اتم هلیوم که از دو پروتون و دو نوترون تشکیل شده است. از آنجائیکه هلیوم دومین اتم فراوان طبیعت است این ذرات در بیشتر نواحی پلاسمایی مانند گازهای پخشی اطراف ستارگان داغ و پرتوهای کیهانی مشاهده می شوند. این ذرات در واپاشی رادیواکتیویته بعضی عناصر هم تولیدمی شوند. درفرآیند سه تایی آلفا که منبع انرژی در ستاره‌های غول سرخ است، سه ذره آلفا در حالت همجوشی یک هسته کربن را به وجود آورده و انرژی تولید می کنند.

 

 

 

۷۷۰۷۱۳۳   پیاده سازی : کافه نورون