سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بارش شهابی بتا ثوری
Beta Taurids

نام یک بارش شهابی که طی ساعات روز به حداکثر فعالیت می رسد واوج آن بین تاریخهای 5 ژوئن تا 18 ژولای می باشد.این بارش ناشی از دنباله دار تناوبی انکه می باشد واین دنباله دار دوباره در تاریخهای اکتبرو نوامبر طی شب بارش شهابی ثوری را بوجود می آورد.گفته شده که حادثه تونگاسکا در شوروی سابق که در سال 1908 رخ داده ناشی از یکی از تکه های بزرگ بارش بوده است.

 پارامتر ساعتی (zhr) آن تنها 5 است با این وجود شهابهای آن بسیار پرنور هستند.در ایام رخ دادن این بارش

بعضی مواقع شاهد برخورد شهاب با سطح ماه نیز هستیم.

 

 

۷۶۶۰۲۳۸   پیاده سازی : کافه نورون