سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره بتا قنطورسی
Hadar, Agena, Beta centauri

دومین ستاره پرنور صورت فلکی جنوبی قنطورس.غولی از رده طیفی  B1 بوده وقدر آن 0.61 ودر فاصله  ۵۲۵سال نوری قرار دارد.این ستاره دستگاهی از چند ستاره بسیار نزدیک است.یک همدم با قدر 3.8 در فاصله 1.3 ثانیه قوسی ودو همدم دیگر که با کمک روشهای طیف سنجی کشف شده اند وبا دوره 0.157 و352 روزه بدور آن می چرخند.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/Hadar.html

 

 

 

۷۷۰۷۰۹۳   پیاده سازی : کافه نورون