سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستارگان کربنی
Carbon Stars

(ستاره رده C) ستارگان غول سردی هستند که دمای آنهابین 2000 تا 5800 درجه کلوین است.خطوط قوی جذبی ناشی از وجود کربن؛ CN CH,  در طیف آنها وجود دارد و مقدار کربن در اتمسفرشان نیز بیشتر از اکسیژن می باشد.ستاره های رده  Cبه دو دسته تقسیم می شوند ,ستارگان رده R که از لحاظ دمایی مشابه ستارگان رده های طیفی GوK  هستند وستارگان رده N  که از لحاظ دمایی مشابه ستاره های رده طیفی M هستند

 

 

 

۷۶۶۱۷۵۴   پیاده سازی : کافه نورون