سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   










 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بازوی کهکشانی کشتیدم
Carina arm

نام یکی از  بازوهای کهکشان راه شیری که در نزدیکی خورشید قرار دارد.محدوده آن از صورت فلکی کشتیدم تا قنطورس می باشد.احتمال دارد بیش از اینکه یک بازوی مستقل باشد ادامه بازوی قوس باشد.محدوده این بازو با بررسی در امواج رادیویی در طول موج 21 سانتی متر متعلق به هیدروژن وحضور ستارگان آبی وجوان مشخص شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازوهای کهکشان راه شیری به سایت زیر مراجعه نمایید

http://seds.org/messier/more/mw_arms.html

 

 

 

۷۷۱۲۴۰۴   پیاده سازی : کافه نورون