سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

حد روچه
Roche limit

حداقل فاصله مجاز برای یک قمر که بتواند بدون از هم گسیختگی ناشی از گرانش سیاره مادر ٬ در مدار حول آن دوام بیاورد.شخصی بنام Edouard  ROCHE  در سال 1848 به این نکته اشاره کرد که اگر قمری در نزدیکی سیاره باشد سمت نزدیک به سیاره دارای سرعت چرخشی بیشتری نسبت به نقاط دورتر خواهد داشت واین موجب افزایش فشار درونی در آن خواهد شد واگراین فشار مکانیکی از حد مجاز بیشترشود  موجب تکه تکه شدن آن قمر خواهد شد.علاوه براین در چنین فاصله ای٬ حلقه ذرات نمی تواند بر اساس قرص برافزایش موجب تشکیل قمری جدید شود.این حد معمولا" 5/2 برابر شعاع سیاره تعریف می شود ولی باید این را درنظر داشت که تاحد زیادی به توانایی واستحکام  درونی قمر بستگی دارد. بستگی این حد به مقدارچگالی سیاره وقمر بسیار کمتر است.

برای جسمی که در تعادل هیدرواستاتیکی باشد (یعنی دارای استحکام کمتر باشد) این حد درحدود 46/2 برابر شعاع وبرای یک قمر صخره ای کوچک در حدود 44/1 برابر شعاع است.حلقه های تمام سیارات مشتری زحل اورانوس و نپتون همگی درون حد روچه هیدرواستاتیکی قرار دارند.

 

۷۷۱۲۸۹۶   پیاده سازی : کافه نورون