سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

چشمی اورتوسکوپیک
Orthoscopic eyepiece

      در این نوع عدسی چشمی خطاهای واپیچش تصویر تقریبا” بطور کامل از بین  رفته و در صورتیکه خوب ساخته شده باشد در زمره بهترین چشمی های تلسکوپ بویژه در بزرگنمایی زیاد به حساب می آید . مهمترین ویژگی این نوع چشمی زیاد بودن فاصله راحتی چشم آن است .

یکی از مشکلات که در این نوع چشمی و بطور کلی در تمام چشمی هایی که از عدسی های زیادی تشکیل شده باشند خود نمایی می کند ، کاهش مقدار نور هنگام عبور از میان عدسی ها است ، این کاهش با پوشش دار کردن عدسی های مورد استفاده تا حد زیادی قابل جبران است .

     این چشمی از سه  عدسی بهم چسبیده ویک عدسی مجزا تشکیل شده است . میدان دید آن زیاد (حداکثر 80  درجه ) بوده و جهت رصد سحابی ها بسیار مناسب است این چشمی و بطور کلی تمام چشمی هایی که دارای میدان دید زیاد هستند از ابیراهی آستیگماتیسم در نزدیکی لبه میدان دید رنج می برند .

 

 

 

۷۶۶۲۷۳۸   پیاده سازی : کافه نورون