سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بارش شهابی کشتیدمی
Puppids meteor shower

این بارش در اوائل اردیبهشت به اوج خود می رسد وناشی از عبور زمین از مدار یک دنباله دار است.این بارش چندان چشمگیر نیست.معمولا" شهاب های این بارش با بارش شهابی شلیاقی همزمان می شوند.مکان مرکزی شروع حرکت شهاب های آن صورت فلکی کشتیدم است.

 

۷۶۶۰۱۷۷   پیاده سازی : کافه نورون