کد خبر: 5258
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Cataclysmic variable / CV Variables /

بطور کلی به ستاره هایی که  دارای تغییرات نوری نامنظم بصورت  انفجار هستند گفته می شود.

این دسته از متغییرها دچار انبساط و انقباض آرام نمی شوند بلکه مواد لایه های سطحی خود را که از یک ستاره پف کرده می آید را به طور ناگهانی و به شدت پرتاب می کنند.گهگاهی این فورانها تغییرات بسیار شدیدی را در درخشندگی ستاره به وجود می آورند.

این گروه می تواند شامل نواخترها, ستاره های نواختر تجدیدشونده , ستاره های متغییر نواختر مانند, ستاره های درخششی ,نواخترهای کوتوله ,بعضی از چشمه های اشعه ایکس وبقیه ستاره های انفجاری  باشد.این ستاره ها در حقیقت ستاره های دوتایی بسیار نزدیکی هستند وانفجار بدلیل برهمکنش بین دومولفه بوجود می آید.دومولفه در حالت عادی یکی ستاره ای کم جرم است که لب روچه خودراپر کرده ودیگری که به عنوان ستاره اصلی شناخته می شود ستاره ای از نوع کوتوله سفید است.گاز وغبار از نقاط لاگرانژی ستاره کم جرمتر به سمت کوتوله سفید جاری می شود واز آنجاییکه اندازه حرکت مواد زیاد است بطور مستقیم به سطح کوتوله سفید نمی رسد بلکه با تشکیل قرص برافزایشی به مرور به آن اضافه می شوند.در نقطه برخورد مواد, لکه نورانی وداغ بوجود می آید که موجب افزایش درخشندگی سیستم می شود.دوره افزایش نورانیت بین دهها روز چند ماه وحتی چند سال متغییر است که با دوره های نامنظم رخ می دهند.تغییرات آهنگ سقوط مواد بر قرص برافزایشی ووجود ناپایداری در قرص برافزایشی ازمهمترین دلایل انفجارات ذکر شده اند.ستاره هایی که بدلیل قرار گیری ظاهری نسبت به خط دید دارای گرفت نیز هستند در شناخت هرچه بیشتر این گونه ستاره ها بسیار موثرند.

نکته : این ستاره ها را نباید با ستاره های انفجاری (eruptive variable stars )اشتباه گرفت .

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://www-phys.llnl.gov/Research/CataclysmicVariables/

سایتی جالب دربر گیرنده فهرستی از ستاره های متغییر انفجاری

 

 http://archive.stsci.edu/prepds/cvcat/index.html