کد خبر: 5331
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Pulsating variable stars / /

در مرحله ای از تکامل ستارگان ،درخشندگی(دمای سطحی)، شکل طیف وبرونداد انرژی آنها کم وزیاد شده وبا انقباض وانبساط های دوره ای ، لایه های بیرونی اندازه ستاره هم متناوبا" کم وزیاد می شود.

در اینجا اصطلاحا"گفته می شود که ستاره به یک ستاره متغییر تپشی تبدیل شده است.بطور خلاصه می توان دلیل این تغییرات  را در رخ دادن واکنشهای هسته ای متناوب که بعضی انرژی ساز وبعضی انرژی مصرف کن هستند وموجب تولید عناصر شیمیایی مختلف در ستاره می شوند دانست. تغییرات قطر ستاره می تواند هم شعاعی وهم غیر شعاعی باشد.اگر تغییرات شعاعی باشد بطورسرتاسری در کل سطح ستاره رخ داده وشکل ستاره کروی باقی می ماند(حالتی که در بیشتر ستاره های متغییر تپشی ابرغول و غول رخ می دهد) اما اگر تغییرات به شکل غیر شعاعی باشند(مانند ستارگان متغییرمتعلق به زیر گروه ZZ  قیطسی) امواجی در سطح ستاره رخ می دهد که منجر به اشکال پیچیده سطحی ودوره های تناوبی پیچیده ای می شود.

دارای چندین زیر گروه می باشد:

1-ستارگان متغییر میرایی(M)    2-ستارگان متغییر قیفاووسی(CEP)   3-ستارگان نیمه منظم (SR) 4- ستارگان RR  شلیاقی(RR)    5-ستارگان متغییر نامنظم    6-ستارگان متغییر W  سنبله ای(CW)   7-ستارگان دلتای سپری(DSCT)  8-ستارگان بتای قیفاووسی(BCEP)  9- ستارگان متغییر ZZ  قیطسی(ZZ)  10 –ستارگان RV ثوری(RV)

 

نکته:این ستاره های متغییر با پالسارها یا تپنده ها(PULSAR) متفاوت می باشند.

 

منبع: کتاب اطلاعات ستاره شناسی پاتریک مور