کد خبر: 5398
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / S Doradus variable stars / /

ستارگانی از دسته متغییرهای انفجاری، از نوع ابرغول آبی پرجرم یا هایپرغول ،از رده های طیفی Bp  تا Fp وبسیار درخشان(درخشنده ترین ستارگان کهکشان) که معمولا" توسط هاله ای از گاز احاطه شده اند.این ستارگان معمولا" در سحابیهای پخشی یافت می شوند.دامنه تغییرات نوری آنها کم است اما گاهی دارای درخششهای ناگهانی می شوند که قدر آنها تا 7 قدر کاهش می یابد واین حالت تا چند هفته باقی می ماند.عقیده بر این است که این افزایش نورانیت ناشی از پرتاب پوسته ای مواد از سطحشان باشد.طول دوره تغییرات نور این گونه ستارگان می تواند به چند سال هم برسد.این ستارگان آنچنان درخشنده هستند که تاکنون چندمورد آنها در کهکشانهایی خارج از کهکشان راه شیری مانند کهکشان آندرومدا و کهکشان مثلثی هم شناسایی شده اند.

ستاره نمونه این گروه یعنی ستاره S  ماهی طلایی که در ابر بزرگ ماژلانی در فاصله حدود 169000 سال نوری قرار دارد جرمش بین 60 تا 100برابر جرم خورشید بوده وبا وجودی که درخشندگی آن حدود یک میلیون برابر خورشید است اما بدلیل فاصله زیادش با داشتن قدر 11 با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.این ستاره بانام ستاره متغییر هابل

- سانداژ هم شناخته می شود.این ستاره در رده ستارگان هایپر غول هم قرار می گیرد.

این ستارگان با نماد SDOR  هم شناخته می شوند.

این ستارگان با نام ستارگان متغییربسیاردرخشان آبی (LBV)هم شناخته می شوند.