کد خبر: 6120
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / W Virginis variables / /

 دسته ای از ستاره های متغییر تپشی از نوع غول یا ابرغول از رده های طیفی تا G که اغلب در خوشه های کروی و در عرض های بالایی ودر هاله کهکشان یافت می شوند. دوره تناوب آنها ۰.۸ تا ۳۵ روز و تغییر قدرشان بین ۳/. تا ۵/۱ قدر است.این ستاره ها هم از رابطه دوره تناوب - درخشندگی پیروی می کنند٬ اما برای هر دوره تناوب مشخص ۷/. تا ۲/۱ قدر کم نور تر از همتایان قیفاووسی خود هستند.این ستاره ها بدلیل مشابه بودن با ستاره های متغییر قیفاووسی ،ستاره های متغییر قیفاووسی از جمعیت II   ویا گونه دوم از ستاره های قیفاووسی هم نامیده می شوند.(ستاره های قیفاووسی کلاسیک از ستارگان جمعیت یک هستند.)این ستاره ها دارای جرمی کمتر نسبت به قیفاووسی های کلاسیک هستند.محتوای فلزی این ستاره ها نیز کم می باشد.

تنها نمونه این ستارگان که با چشم غیر مسلح دیده می شود ستاره کاپا  در صورت فلکی طاووس(PAV) در نیمکره جنوبی آسمان قرار دارد.

این ستاره ها دارای دو زیر گروه می باشند :CWA  ستاره های با دوره تناوب بلند(مانند ستاره W  سنبله ای) وcwb  ستاره های با دوره تناوب کوتاه تر(مانند ستاره BL   جاثی(

 

منبع : سایت پارس اسکای .کتاب اطلاعات ستاره شناسی پاتریک مور

 واژه مرتبط: ستارگان جمعیت دو