کد خبر: 6230
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Crescent arc length

طول کمان هلال

/ / / Crescent arc length / /

طبق بررسی علمی آندره دانژن ،در جدایی ۷ درجه طول کمان هلال صفر درجه می باشد.با افزایش جدایی ماه و خورشید به سرعت طول کمان هلال افزایش یافته ودر جدایی زاویه ای ۴۰ درجه (بعد از گذشت ۲ تا ۴ روز از ماه نو)طول کمان به۱۸۰ درجه میرسد.طول کمان ۱۸۰ درج به معنی کشیدگی هلال از دو سر قطبین هلال به یکدیگر است.هر چه طول کمان هلال بیشتر باشد رویت پذیری هلال آسان تر خواهد بود.اصولا طول کمان هلال بدون در نظر گرفتن هلال در حالت حضیض و اوج با اعداد ساعت قابل اندازه گیری وگزارش می باشند.اما باید در نظر داشت که طول کمان ۱۸۰ درجه ای یک هلال در حضیض واوج با هم یکسان نیستند زیرا قطر زاویه ای ماه در این دو حالت حدود ۵ دقیقه قوسی با یکدیگر تفاوت دارند.

منبع: مقاله ای از آقای سید قاسم رستمی