کد خبر: 6240
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Cygnus X-1 / /

درخشنده ترین چشمه اشعه ایکس در آسمان که در صورت فلکی دجاجه یا ماکیان قرار دارد.این چشمه از یک ستاره آبی داغ  و روشن که حول یک سیاهچاله می چرخد تشکیل شده است(ستاره دوتایی اشعه ایکسی).گازهایی که از سطح ستاره به سمت سیاهچاله در جریان هستند بعد از داغ شدن اشعه ایکس تولید می کنند(قرص برافزایشی).تصویر های تهیه شده رادیویی نیز نشان از شتاب گرفتن الکترونهادر حرکت اطراف سیاهچاله و شکل گرفتن یک جت که تولیدکننده امواج قوی رادیویی بوده وبر صفحه قرص برافزایشی عمود است دارند.تابش سنکروترون

مطالعات طیفی هم نشان داده اند که ستاره هر ۵/۵ روز یکبار حول ستاره ناپیدا که همان سیاهچاله باشد در حال چرخش است.به نظر می رسد که جرم سیاهچاله در حدود ۱۰ برابر جرم خورشید باشد.عکس روبرو در طول موجهای رادیویی تهیه شده ودر آن بخوبی می توان جت اطراف سیاهچاله مرکزی که ناشی از شتاب گرفتن الکترونها در امتداد خاصی است را مشاهده نمود.

این چشمه اشعه ایکس که در سال ۱۹۶۴ میلادی طی یک آزمایش موشکی کشف شد یکی از اولین کاندیدهای وجود سیاهچاله به حساب می آمد.این چشمه در فاصله ۶۰۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cygnus_X-1