کد خبر: 6276
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Universal Time(UT) / /

مقیاس زمانی که مانند زمان متوسط گرینویچ مورد قبول دنیا است.زمان بین المللی همان زمان خورشید متوسط در نصف النهار گرینویچ میباشد.این زمان اینگونه تعریف میشود:زاویه ساعتی خورشید متوسط به افق گرینویچ بعلاوه 12 ساعت.طبق این تعریف روز در نیمه شب شروع میشود ونه ظهر.از آنجاییکه روز نجومی متوسط کسرمشخصی از روز خورشیدی متوسط است این زمان دارای ارتباط نزدیکی با زمان نجومی متوسط گرینویچ(GMST) می باشد.عملا" UT  توسط فرمولی از GMST  که بر اساس عبور ستارگان از نصف النهار گرینویچ است یافت میشود.UT  که بدین گونه پیدا میشود با عنوان UT0  شناخته میشودکه البته اندکی به مکان رصدی بستگی دارد.وقتی که UT0  باتوجه به تغییرات طولی با درنظرگرفتن تغییرات دوره چاندلر محاسبه میشود UT1 بدست می آید که مبنای کار تعیین زمان بین المللی میشود.وقتی که UT1  با زمان بین المللی اتمی مقایسه میشود آشکار میشود که در هرسال به اندازه یک ثانیه ازآن عقب می ماند.زمان رادیویی(که ازطریق ایستگاههای رادیویی پخش میشود)از مقیاس زمانی که با نام زمان بین المللی چهارچوبی (UTC)شناخته میشود استفاده می کند.زمان رادیویی به اندازه تعداد صحیحی از ثانیه با زمان اتمی تفاوت دارد.این اختلاف چند  ثانیه ای با تعریف وافزودن ثانیه های کبیسه ای بیان میشود.تغییرات به گونه ای است که UTC  در محدوده 9/0 ثانیه ای UT1  حفظ شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-applications/astronomical-information-center/universal-time