سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

طول سماوی
طول دایرةالبروجی Celestial longitude

طول سماوی که با نماد λ نشان داده می شود.فاصله زاویه ای در امتداد دایرةالبروج بوده واز اولین نقطه حمل شروع می شود .طول سماوی یکی از مختصات سیستم دایرة البروجی نیز می باشد.از صفر تا 360 درجه تغییر می کند وجهت شمارش نیز از اولین نقطه حمل به سمت شرق می باشد.

طول سماوی با نام طول دایرةالبروجی هم شناخته می شود.

 

واژه های مرتبط: عرض سماوی  اولین نقطه حمل

 

 استوای سماوی    

 

 

۷۷۰۷۱۲۳   پیاده سازی : کافه نورون