سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر DQ جاثی
DQ Herculis variables

گونه ای از ستاره های متغییر انفجاری مخرب دوتایی که یکی از آنها کوتوله ای سفید است که دارای میدان مغناطیسی بسیار قوی می باشد.امکان وجود قرص برافزایشی است.انتقال مواد بین دو مولفه وجود دارد ومواد در ناحیه قطبی کوتوله سفید بر آن فرود می آیند.این ستارگان با نام پلارهای میانه (Intermediate polars) هم شناخته می شوند.ستاره نمونه این گروه ،نواختر جاثی 1934  در صورت فلکی جاثی است که یک نواختر کند می باشد.

 

واژه مرتبط:

ستاره های متغییر AM   جاثی

 

 

۷۷۰۲۹۹۷   پیاده سازی : کافه نورون