سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

مختصات دایرﺓ البروجی

سیستمی از مکان یابی نقاط یا اجرام آسمانی روی کره سماوی با در نظر گرفتن دایرﺓ البروج به عنوان صفحه مرجع وبا بیان طول سماوی و عرض سماوی آن نقاط یا اجرام.

 

۷۷۱۱۶۹۰   پیاده سازی : کافه نورون