سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

منطﻗﺔالبروج
Zodiac

منطﻗﺔالبروج کمربندی است از صورتهای فلکی که با پهنای 8درجه در دو طرف دایرﺓالبروج قرار داشته وماه خورشید وسیارات از میان آن می گذرند.این صورتهای فلکی شامل صورتهای زیر می باشند:حمل ٬ثور ٬جوزا ٬سرطان٬ شیر٬ سنبله٬ ترازو عقرب٬ قوس٬ جدی٬ دلو و ماهی.در طالع بینی این منطقه به 12 قسمت مساوی 30 درجه ای تقسیم شده  اما بدلیل حرکت تقدیمی محور زمین وتعاریف جدید مرزهای صورتهای فلکی این قسمتها با نام صورتهای فلکی تطابق کامل ندارند.بدلیل همین حرکت تقدیمی در حال حاضر صورت فلکی مارافسای بعلاوه قسمتهایی از صورتهای فلکی قیطس جبار وسکستانت نیز در منطﻗﺔالبروج قرار گرفته اند.

 

۷۷۱۲۸۸۷   پیاده سازی : کافه نورون