سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

چشمی هویگنس
Huygens eyepiece

 این نوع عدسی چشمی از دو عدسی که یک طرف آن ها تخت و طرف دیگر شان انحناءدار است تشکیل شده است .

سطح انحناء دار هر دو عدسی باید به سمت عدسی شیئی یا آینه اصلی تلسکوپ باشند . فاصله بین دو عدسی نیز به کمک رابطه ی ساده زیر محاسبه می گردد .

2  /  d = f1 + f2

       فاصله ی کانونی عدسی میدان مضربی از فاصله ی کانونی عدسی چشمی است و این مضرب نیز تابعی از مقدار بزرگنمایی مورد  نظر است یعنی دو عدسی  با توجه به میزان بزرگنمایی مورد نیاز انتخاب می شوند  .

        در صورتیکه عدسی چشمی را درست طراحی کنیم ، خطای کما تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت . آشکار شده است برای کار های ستاره شناسی نسبت 6/2 مناسب است . یعنی اگر فاصله ی کانونی عدسی چشمی یک اینچ باشد ، فاصله کانونی عدسی میدان 6/2 اینچ باشد .

       فاصله راحتی چشم در این نوع چشمی در حدود 25/0 فاصله ی کانونی چشمی ، میدان دید آن در حدود چهل درجه و خطای وا پیچش تصویر نیز وجود ندارد .در زمان هویگنس ( دانشمند آلمانی که در سال های بین 1629 تا 1695 می زیست ) تنها تلسکوپ های شکستی مورد استفاده بودند  و این نوع چشمی نیز عموما” برای همین نوع تلسکوپ ها استفاده می شود . چشمی هویگنسی از لحاظ  خطای Lateral نسبت به چشمی رمزدن در وضعیت بهتری است و حتی می توان آن را طوری طراحی کرد که مقدار این خطا به صفر نیز برسد .

 

 

۷۶۶۰۱۶۷   پیاده سازی : کافه نورون