سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

چشمی کلنر
Kellner eyepiece

     این نوع عدسی چشمی نوع کامل تری از نوع رمزدن به حساب می آید و از لحاظ ابیراهی رنگی در وضعیت خیلی خوبی است . در ساده ترین نمونه ی آن عدسی چشم از نوع آکرومات وعدسی میدان نیز یک عدسی ساده با یک سمت با انحناءبیشتر است . در این نوع چشمی ، فاصله راحتی چشم در حدود 3/0 فاصله ی کانونی موثر چشمی است . میدان دید ظاهری هم در حدود 35 تا50 درجه است .

در نمونه دوم این چشمی ، عدسی میدان آکرومات است .

     در نوع سوم چشمی ، که چشمی پلوسل هم نامیده می شود ، هر دو عدسی میدان وچشم آکرومات هستند ، میدان دید زیاد و فاصله ی راحتی چشم نیز در حدود 75/ 0 فاصله ی کانونی موثر چشمی است . فاصله بین دو عدسی از اختیارات شخص طراحی کننده چشمی برای رسیدن به بهترین وضعیت و بیشترین میدان دید است.

از چشمی های کلنر بطور گسترده ای در دوربینهای شکاری نیز استفاده می شود.این نوع چشمی در سال ۱۸۹۴ توسط نورشناس آلمانی Carl Kellner  ابداع شده است.

 

۷۶۶۲۷۷۷   پیاده سازی : کافه نورون