سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تلسکوپ ماکستوف
Maksutov telescope

این تلسکوپ نوع کاملتری از تلسکوپ اشمیت بحساب می آید که در آن خطاهای موجود در تلسکوپ اشمیت به حداقل رسیده اند . این تلسکوپ در اوائل سال 1940 بطور مستقل توسط دیمیتری ماکسوتوف از روسیه و آلبرت بوورز از هلند ابداع شد . در این تلسکوپ بجای عدسیهای تصحیح کننده اشمیت که دارای شکل ویژه ای هستند از عدسیهای با دو سمت کروی که ساخت آن بسیار راحتتر است استفاده می شود . سمت برآمده عدسی باید به سمت آیینه باشد .

 

در این تلسکوپ بر خلاف تلسکوپ اشمیت احتیاجی نیست که عدسی تصحیح کننده در مرکز انحناء آینه قرار بگیرد . همین مسئله کمک می کند تا تلسکوپهای ماکسوتوف را بتوان در اندازه های کوچکتری نسبت به تلسکوپهای اشمیت ساخت . مثلاً یک تلسکوپ ماکسوتوف  با طول بدنه 46 سانتیمتر می تواند دارای یک فاصله کانونی مؤثر به اندازه 254 سانتیمتر باشد . میدان دید این تلسکوپ زیاد بوده و تا نسبت کانونی F /1  بسیار مناسب است .

در نسبتهای کانونی کمتر از این مقدار تلسکوپهای اشمیت بهتر هستند . سطح میدان دید نیز کروی بوده و برای کارهای عکاسی می توان صفحات فیلم را روی سطح کروی داخلی تلسکوپ قرار داد .

در طرح اولیه این تلسکوپ همانند تلسکوپهای اشمیت نمی توان کارهای دیدگانی انجام داد ، اما به کمک یک آیینه تخت 45درجه مانند تلسکوپهای نیوتنی می توان تصویر را به بیرون از تلسکوپ منتقل کرد و یا از آیینه های ثانویه با سطوح هذلولوی یا بیضوی مطابق تلسکوپهای کاسگرین یا گریگورین استفاده کرد که این روش به تلسکوپهای کاسگرین ماکسوتوف و گریگورین ماکسوتوف منجر می شود .در این طرحها وسط عدسی تصحیح کننده از سمت داخل تلسکوپ آیینه می باشد. میدان دید تلسکوپهای کاسگرین ماکسوتوف تقریباً تخت است .

یکی از امتیازاتی که در این نوع تلسکوپ و انواع مشابه بچشم می خورد این است که مانند تلسکوپهای شکستی دو سمت تلسکوپ بسته بوده و این مسئله از ایجاد جریانات هوای داخل لوله تلسکوپ که می توانند کیفیت تصویر را پایین بیاورند جلوگیری می کند .

تلسکوپهای ماکسوتوف با اندازه کوچک در میان ستاره شناسان غیر حرفه ای در حال ترویج است . تصویری که این تلسکوپها ایجاد می کنند عاری از کما ، آستیگماتیسم و تقریباً بطور کامل عاری از ابیراهی رنگی در یک میدان دید زیاد است . ابیراهی کروی که  عدسی تصحیح کننده ایجاد می کند ابیراهی کروی آینه اصلی راتا حد قابل ملاحظه ای خنثی می کند .

در مورد تلسکوپهای بزرگ نیز قابل بیان است که ساخت آنها به دلیل برزرگ بودن قطر و در نتیجه زیاد بودن ضخامت و انحناء عدسی تصحیح کننده دشوار است بطوریکه تلسکوپهای معدودی از این نوع تاکنون ساخته شده اند .

اولین تلسکوپ ماکسوتوف بزرگ دارای آیینه ای با قطر 51 سانتیمتر و عدسی تصحیح کننده با قطر 42 سانتیمتر در سال 1950 در شوروی سابق مورد استفاده قرار گرفت . بزرگترین تلسکوپ ماکسوتوف موجود نیز آیینه ای با قطر 28 اینچ و عدسی تصحیح کننده ای با قطر 20 اینچ دارد .

 

 

۷۷۱۲۳۷۱   پیاده سازی : کافه نورون