کد خبر: 5286
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Blazer / /

اسم ترکیبی از اسامی  اجسام BL  LACERTAE وکوازار که اجرام بیرون از کهکشان راه شیری  می باشند.این اجرام از فعالترین کهکشانهای باهسته بسیار فعال هستند.نور آنها دارای تغییرات حتی در حد چند روز بوده ,قطبیت نور آنها تغییر می کند ودارای تابش رادیویی هم هستند.بیشتر فعالیت کهکشانهای با هسته فعال در ارتباط با جت هایی است که از هسته آنها بیرون می زند.یک نظریه این است که بلیزرها هسته کهکشانهایی هستند که جت آنها به سمت زمین می باشد.