سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نسر واقع
کرکس نشسته Vega

از روشن ترین ستاره های آسمان (رتبه پنجم)وپرنورترین ستاره صورت فلکی شلیاق با قدر 03/0 واز رده طیفی A0  که در فاصله 25 سال نوری قرار دارد.

درخشندگی آن 52 برابر خورشید ورنگ آن آبی می باشد .همدمی از قدر 10 در فاصله 62 ثانیه قوسی دارد.البته بدلیل تفاوت بسیار زیاد در درخشندگی دو ستاره ،دیدن ستاره همدم بسیار مشکل است.نام انگلیسی آن یعنی vega  تغییر یافته نام عربی واقع است.ستاره شناس آمریکایی جورج فیلیپس بوند (65-1825)برای اولین بار در سال 1850 میلادی موفق به تهیه عکس از یک ستاره یعنی این ستاره  شد.اختلاف منظر این ستاه در سال 1840 میلادی اندازه گیری شده است.

نقطه کانونی بارش شهابی شلیاقی در جنوب غربی این ستاره قرار دارد.مثلث تابستانی از این ستاره ودو ستاره نسر طایر و دنب تشکیل شده است.در سال   1872 اولین طیف ستاره ای توسط هنری دراپر از این ستاره تهیه شده است.

ماهواره مادون قرمز IRIS  نشان داده که اطراف آن ابری از غبار وگاز وجود دارد که می تواند زایشگاه تولید سیاراتی باشد.این کشف توسط این ماهواره درباره ستاره های فم الحوت و بتا پیکتورس هم انجام شده است.

وگا نام یک فضاپیمای روسی هم بوده که به بررسی سیاره زهره پرداخته وتوانسته در سال 1985 میلادی از نزدیکی دنباله دار هالی هم عبور کند.

ستاره  نسر طایر در فصل پاییز با این ستاره  در زمان غروب  هم ارتفاع می شود.

 

۷۷۰۲۹۶۰   پیاده سازی : کافه نورون