سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره رده الغول
Algol Star

یکی از سه گروه اصلی ستاره های متغییر گرفتگی که سردسته آنها ستاره الغول یا بتا برساوشی، می باشد.دوستاره به صورت دوتایی بسیار نزدیک به هم بوده و دوره چرخش آنها بین 5 ساعت تا 30 سال است. یکی از ستاره های معمولاً ستاره از رشته‌ اصلی و ستاره همدم یعنی عامل گرفتگی هم  ستاره ای سبکتر از نوع زیر غول Subgiant قرمز می باشد که لبRoche  خود را پر کرده است.

آینده یک سیستم ستاره ای از نوع الغول تا حد زیادی به جرم  دوستاره بستگی دارد

 

 

 

۷۶۶۱۱۳۵   پیاده سازی : کافه نورون