سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بلیزر
Blazer

اسم ترکیبی از اسامی  اجسام BL  LACERTAE وکوازار که اجرام بیرون از کهکشان راه شیری  می باشند.این اجرام از فعالترین کهکشانهای باهسته بسیار فعال هستند.نور آنها دارای تغییرات حتی در حد چند روز بوده ,قطبیت نور آنها تغییر می کند ودارای تابش رادیویی هم هستند.بیشتر فعالیت کهکشانهای با هسته فعال در ارتباط با جت هایی است که از هسته آنها بیرون می زند.یک نظریه این است که بلیزرها هسته کهکشانهایی هستند که جت آنها به سمت زمین می باشد.

 

 

 

 

 

۷۷۱۲۱۴۲   پیاده سازی : کافه نورون