سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

مختصات سماوی
Celestial coordinates

سیستمی مرجع که برای بیان مختصات وموقعیت اجرام سماوی بر روی کره سماوی تعریف می شود.با توجه به کاربرد چندین نوع سیستم مختصاتی تعریف شده است.سیستم مختصات استوایی که دارای استفاده های زیادی است ودر آن از کمیت هایی مشابه طول وعرض جغرافیایی روی سطح زمین استفاده می شود.سیستم مختصات افقی که در آن افق ناظربعنوان مرجع شناخته می شود ودارای مختصات سمت و ارتفاع است.سیستم مختصات دایرة البروجی که براساس صفحه دایرةالبروج تعریف شده ودارای مولفه های طول سماوی و عرض سماوی یا دایرةالبروجی است.سیستم مختصات کهکشانی که در آن صفحه کهکشان ومرکز آن دو مرجع هستند.

 

 

 

۷۷۰۲۸۵۲   پیاده سازی : کافه نورون