سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر غیر ذاتی
Extrinsic variable stars

ستاره های متغییری که تغییرات نور آنها مانند متغییرهای ذاتی ناشی از تغییرات درونی ستاره نیست بلکه ناشی از اثرات خارجی مانند گرفتگی توسط ستاره دیگر ،اختفاء ،چرخش واثرات گرانشی اجرام دیگر می باشد.

این گروه شامل ستاره های زیر می گردد:

1-ستاره های دوتایی گرفتی شامل ستاره های الغولی، بتا شلیاقی و W دب اکبری

2- ستاره های متغییر چرخشی شامل ستاره های متغییر آلفا دو سگان شکاری،BY  اژدهایی ،متغییرهای بیضوی ،ستاره های متغییر FK کمایی و ستاره های متغییر SX حملی

 

 

۷۷۰۷۱۷۱   پیاده سازی : کافه نورون