کد خبر: 6012
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Constellation list / /

 

 

سهم—کمان

ماهی پرنده

گیسو

امراﺓ المسلسله-  

قوس

روباهک

اکلیل جنوبی

تلمبه

عقرب---کژدم

میزان –ترازو

اکلیل شمالی---تاج شمالی

مرغ بهشتی

سنگ تراش

گرگ

کلاغ

دلو—آب ریز

سپر

سیاهگوش

پیاله

عقاب

مار

شلیاق

چلیپا

آتشدان

سکستان

میز

دجاجه----ماکیان

حمل

گاونر  --ثور

میکروسکوپ—ذره بین

دلفین

ارابه ران

تلسکوپ

تکشاخ

ماهی زرین

گاوران---عوا

مثلث

مگس

اژدها---تنین

اسکنه

مثلث جنوبی

گونیا

پاره اسب

زرافه

توکان

هشتک

نهر

سرطان—خرچنگ

خرس بزرگ----دب اکبر

حوا

کوره

تازی ها—سگان شکاری

خرس کوچک----دب اصغر

جبار  -شکارچی

جوزا –دوپیکر

کلب اکبر---سگ بزرگ

بادبان

طاووس

درنا

کلب اصغر---سگ کوچک

سنبله----خوشه گندم

اسب بالدار—فرس اعظم

جاثی---برزانونشسته

جدی

حوت----ماهی

برساووش

ساعت

شاه تخته

ماهی جنوبی---حوت جنوبی

سیمرغ

شجاع

ذات الکرسی

کشتی دم

سه پایه نقاش

آب مار

قنطورس

قطب نما

شیر کوچک---اسد اصغر

هندی

قیفاووس

تور

ارنب---خرگوش

سوسمار

قیطس

کبوتر

دو پرگار

شیر----اسد

حربا

 

 

برای مشاهده فهرست کامل صورتهای فلکی  با جزییاتاینجا را کلیک نمایید.